Xổ số Xổ Số Miền Bắc-Rongvachkim Cổ phiếu Weiwei sẽ hủy bỏ các cổ phiếu đã được bán lại và tăng giá trị lưới cho mỗi cổ phiếu gần 33333333333399
Vị Trí:Xổ số Xổ Số Miền Bắc > Xổ số Xổ Số Miền Bắc > Rongvachkim Cổ phiếu Weiwei sẽ hủy bỏ các cổ phiếu đã được bán lại và tăng giá trị lưới cho mỗi cổ phiếu gần 33333333333399
Rongvachkim Cổ phiếu Weiwei sẽ hủy bỏ các cổ phiếu đã được bán lại và tăng giá trị lưới cho mỗi cổ phiếu gần 33333333333399
Cập Nhật:2022-06-06 08:25    Lượt Xem:75

Rongvachkim Cổ phiếu Weiwei sẽ hủy bỏ các cổ phiếu đã được bán lại và tăng giá trị lưới cho mỗi cổ phiếu gần 33333333333399

The sofymilk King tiết lộ rằng nó sẽ thay đổi mục đích mua bán và hủy bỏ nó. Theo dự tính sau khi sự hủy bỏ được thực hiện, tài sản lưới cho mỗi cổ phần của Weiwei đã tăng lên gần bằng 3333333333333337 Name Description Những cổ phiếu của Weiwei đã tiết lộ bản báo cáo rút ra vào tháng Hai, thậm chí còn phần thưởng giá trị tại phần thưởng 99. Vào giờ Mười tháng Chín, phần thưởng là công ty đã thực hiện lần mua bán đầu tiên. Description Theo thông báo vào buổi tối của tháng 3-10, cổ phiếu của Weiwei dự tính s ử dụng 90-95=. của cổ phiếu đã được rút ra bởi công ty như một kế hoạch động cơ cổ phiếu, và 5=-10=. của cổ phiếu đã được rút ra để hủy bỏ tất cả cổ phiếu đã được rút ra để hủy bỏ và giảm đầu tư đã ký tự theo đúng điều kiện hoạt động thực tế và kết hợp với chiến lược phát triển và giới hạn cổ phiếu của công ty. Sự thay đổi cổ phiếu đã bán được phải được đệ trình cho cổ đông của công ty để thảo luận. Description Những cổ phiếu của Weiwei đã tuyên bố rằng sau khi mục đích của các cổ phiếu đã được bán ra đã bị thay đổiRongvachkim, công ty s ẽ hủy bỏ một triệu cổ phiếu được bán ra 42.8578 và giảm vốn đã đăng ký. Số cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ theo tính to án 3.8=. của tổng cổ phiếu hiện tại của công ty, và số lượng tổng đầu tư đã sử dụng là 167triê triê triê triê an. Theo những quy định liên quan, tất cả cổ phiếu mà công ty đã mua lại sẽ bị hủy bỏ và số vốn đã đăng ký sẽ bị giảm. Description Dễ quá! Thông báo này cũng thu hút sự chú ý trong các chứng khoán. Một số nhà đầu tư rất tự tin. Description *Weiwei soymilk'là một trí nhớ tốt của nhiều người trong thời thơ ấu của mình. s ự biến đổi của cựu vua Soymilk ngày càng rõ ràng hơn. Kể từ ngày phát hành thông báo, hãng In sheng, cổ phiếu chủ quyền của Weiwei, sở hữu khoảng 500triệu cổ phần của công ty, kế to án cho 29.90. của tổng cổ phần của công ty. Nếu trọn sự hủy bỏ và bán lại cổ phiếu, tỉ lệ cổ phiếu của hãng In-sheng sẽ tăng theo tính lãi suất. Cổ phiếu của Weiwei, được hỗ trợ bởi các tài sản công cộng của bang, đã bắt đầu neo lại mục tiêu của một bầy ngũ cốc, dầu mỏ và công nghiệp thực phẩm hàng trăm tỷ. Description Sản lượng lớn cổ phần A tăng mạnh, các cổ phần hạt giống như phân xưởng hạt nhân, phát triển nông nghiệp mới và hãng gạo Jinjian tăng lên theo giới hạn, và giá cổ phần của Weiwei, cũng sở hữu ngành dầu mỏ bột gạo, tăng lên cùng một ngày. Description Những cổ phần Weiwei đã được đề cập trên nền tảng giao tiếp đầu tư do công ty sở hữu các mỏ dầu gạo. Công ty nói rằng, là một công ty cổ hủ, nó sẽ tận dụng cơ hội của vốn công ty để tìm chỗ ở, tập trung nguồn lực, tận dụng lợi thế của nó, phát triển mạnh mẽ nền công nghiệp sản xuất ngũ cốc đầu tiên, thúc đẩy việc xử lý thóc dày đặc, và tăng cường công ty thực phẩm xanh lá. Description