Xổ số Xổ Số Miền Bắc-Sốmb Lương Vũ: bắt đầu phản ứng khẩn cấp Hình sông Tân
Vị Trí:Xổ số Xổ Số Miền Bắc > Kqxs Quảng Nam > Sốmb Lương Vũ: bắt đầu phản ứng khẩn cấp Hình sông Tân
Sốmb Lương Vũ: bắt đầu phản ứng khẩn cấp Hình sông Tân
Cập Nhật:2022-07-22 10:59    Lượt Xem:178

Sốmb Lương Vũ: bắt đầu phản ứng khẩn cấp Hình sông Tân

bức ảnh ảnh ảnh hưởng bởi khả năng trì bổ sung nước từ các rãnh trên của hệ thống sông Yishusi và mưa địa phương, ngày tháng Bảy này bắt Lũ lụt đã tới mất 25 ngày, và lượng lụt đã đạt tới 100m mét khối vuông mỗi giây tại 8:00 vào tháng Bảy 20. Để đảm bảo an to àn cho việc tháo nước của dòng sông Xinyi, thì Thành phố Lianyaang bắt đầu một đội phản ứng khẩn cấp cấp cấp mức IV để kiểm soát lũ Sông Tân Giác Từ 10:00 vào tháng Bảy 19, đó là lần đầu tiên trong năm nay thành phố Lianyaang khởi động một phản ứng khẩn cấp phòng ngập cho các kênh sông. Nó thành cuộc rạn lối nước

lối cuối nước Xinyi bắt đầu từ Luma Lake Zhangshan go ở Tây và chảy ra biển với guanheko ở đông, với một tại cây lượt 146.7 và một khu điểm nước với một đười gần 60200Rs. Nó là kênh quan tròn để nước nước nước nước nước nước nước Yisuỵt để vàn biển vàn biển va Từ mùa lũ năm nay, do những cơn mưa lớn ở khu vực đáy sông Yishusi, một số lượng lớn lũ tràn vào bờ thượng sông Yishu đã được thải ra. Việc xả nước trong dòng sông Xinyi đã được điều chỉnh động động động động động, từ lần xả nước đầu tiên xuống con mét khối 300 mỗi giây, và sau đó dần tăng lên 200 mét khối tối đa mỗi giây, với lượng lụt tối đa đếm mét khối vuông mỗi giây. Để đảm bảo an to àn cho việc tháo nước của dòng sông Xinyi, Lực lượng kiểm soát lũ Lynyangang và phụ trách vụ mùa giảm đau đã khởi động phản ứng khẩn cấp tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến Sông Tân Di, 10:00 vào tháng Bảy. The staff of

10}1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng này Từng đến giao lộ Sốmb

0} với tình hình hiện nay nghiêm trọng kiểm soát lũ trong khu vực Yishusi, Ủy ban cấu thành phố và cấu thành phố Trương đảng, chính phủ và Ủy ban sông Hoài giám sát Bộ nguồn nước rất quan trọng cho nó. Hội đồng Thành phố Liao, chính phủ thành phố và hệ thống kiểm soát hồng ngoại cũng đã tổ chức nhiều cuộc điều tra tại điểm lũ cho tuyến đường Huỳnh Dương và Tín shu để nghiên cứu và triển khai công việc kiểm soát và an ninh hiện tại. các lãnh đạo thành phố đã đi sâu vào tuyến kiểm soát lũ nhiều lần, điều hành và xuất phát tại địa điểm, và yêu cầu thành phố tuân thủ sự kết hợp của dự án và giải đáp khẩn cấp, tăng cường kiểm soát lũ lụt và kiểm soát và kiểm soát con đập, điều tra khả năng khả thi, và ngăn chặn chặn sự xuất hiện tại ống, và các nguy hiểm khác kịp thời. Công ty bảo tồn nước Lianyaang đã mở rộng vai trò và chức năng của nó, thực hiện cẩn thận việc điều khiển to àn bộ hệ thống kiểm soát lũ của đảng cộng đồng và chính phủ thành phố, nắm quyền kiểm soát lũ và an toàn là vấn đề thực tế lớn nhất cho cuộc s ống của mọi người, và bao gồm nó trong những nội dung quan trọng của việc cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện kế hoạch lên hệ thống thủy, chú ý đến những thay đổi trong điều kiện lũ lụt, tăng cường sức mạnh kiểm soát dòng sông và thực hiện một cách chặt chẽ dọc đường. Công ty Quản lý sông Lianyaang Tong Tong River Chỉ huy ở đây là một ban quản lý khuyên viên, cán bộ và nhân viên luôn luôn trung thành với tuyến đầu của tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến tuyến thượng lệnh kiểm soát lũ của dòng sông Xing, củng cố việc quản lý đập tràn sông Hiểu Đạo và các dự án khác, và đảm bảo an to àn cho những dự án bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo bảo Theo yêu cầu của kế hoạch phản ứng khẩn cấp của Sông Tân Môn, Quan Vũ và Quan Nam đã lập một số điểm làm nhiệm vụ dọc theo Sông Tân Môn, sắp xếp một đội đặc biệt làm nhiệm, và tổ chức các đội tuần tra chuyên nghiệp tuần tra dọc bờ đê có thể đảm bảo an to àn phòng chống ngập sông Tân Phong. The staff tuần tra tình hình nước

Phóng viên Li Jun, Hứa Haojie, Yangtze Evening News/ Phóng viên Tử Cực báo Trương Lingifi {1 Từng Từng Từng: Kiểm tra lại Hồ Cẩm Đào