Xổ số Xổ Số Miền Bắc-Xsmb 28/1/2022 Nhà bảo trợ đa huỳnh quang đổi thành CICC.
Vị Trí:Xổ số Xổ Số Miền Bắc > Xổ số Xổ Số Miền Bắc > Xsmb 28/1/2022 Nhà bảo trợ đa huỳnh quang đổi thành CICC.
Xsmb 28/1/2022 Nhà bảo trợ đa huỳnh quang đổi thành CICC.
Cập Nhật:2022-06-01 08:01    Lượt Xem:168

Xsmb 28/1/2022 Nhà bảo trợ đa huỳnh quang đổi thành CICC.

Thông báo ra rằng, dựa trên những điều khoản về các biện pháp hành pháp an ninh cho việc đưa ra và đăng ký giấy chứng khoán, nếu Leftdo có công ty ủy nhiệm khác để nộp đơn xin phát hành chứng khoán, nó sẽ chấm dứt thỏa thuận ủy nhiệm đề nghị với cơ quan ủy nhiệm đầu tiênXsmb 28/1/2022, và cơ quan ủy nhiệm bổ sung sẽ hoàn thành việc giám sát liên tục chưa hoàn thành của ủy ban gợi ý kiến ban ban ban ban ban ban ban ban đầu. Những chứng khoán Chung Du sẽ tiếp tục giám sát việc sử dụng các quỹ được thu hồi từ việc cung cấp hàng không công khai của Dover ở 2020Xsmb 28/1/2022, và chứng khoán Chung Du sẽ không còn thực hiện trách nhiệm giám sát liên tục tương ứng. C.C.C. đã chỉ định các đại biểu Yanhui và Zuo SA chịu trách nhiệm chung cho kiến nghị của công ty và giám s át liên tục. The phó giám đốc ngân hàng đầu tư của China International Finance Corporation Limited và nhà tài trợ đại diện, đã tham dự hoặc làm chủ các dự án như IPO của khoa học và kỹ thuật định hướng dẫn giao thông khoa học và phát minh, phát hành cổ vũ cho các đối tượng cụ thể trên bảo tàng cảm biến về Su'ao, IPO of shanswi.com khoa học và Innovation Board. The Zuo SA is curiosity of the investment bank department of China International Finance Corporation và the đỡ đầu bảo kê representative. He has parted into hoặc produced to the không-public offering of a shares of Sinopec Eum Petrourary Co., Lt., the IPO of CNOOOC A shares, and the IPO of Sinochm A shares. Description